Grafika: S2 – Záruka startování

S2 – ZÁRUKA STARTOVÁNÍ

Společnost Briggs & Stratton poskytuje pro všechny své motory vybavené systémem READYSTART® záruku S2. Tato záruka vás zbavuje starostí se startováním motoru. Váš motor nastartuje nejpozději při druhém zatáhnutí za lanko – pokud ne, zdarma jej opravíme.

Systém Briggs & Stratton READYSTART eliminuje potřebu ručního nastřikování nebo použití sytiče před startováním. Rozpozná totiž teplotu motoru a dávkuje do karburátoru přesné množství paliva, které je potřeba.

Díky systému READYSTART již není startování motoru hra na pokus a omyl. Není potřeba nastřikování. Není potřeba ani použít sytič. Jste bez starostí. Stačí jednou nebo dvakrát zatáhnout za lanko a motor nastartuje – to vám zaručujeme!

SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY STARTOVÁNÍ S2

Společnost Briggs & Stratton AG zaručuje majiteli originálního zařízení, že motory série 650, 675 a 700 vybavené systémem READYSTART® vždy nastartují po prvním nebo druhém zatažení za lankový spouštěč – v opačném případě společnost motor bezplatně opraví.

Tato záruka se vztahuje na motory zakoupené od roku 2009 a platí po dobu dvou let od data nákupu. Vztahuje se na vady materiálu nebo zpracování motoru, které mohou být příčinou toho, že motor nenastartuje po prvním nebo druhém zatažení za lanko. Zahrnuje náklady na náhradní součástky a práci v případě oprav souvisejících se spouštěcím systémem. Náklady na přepravu do servisního střediska a zpět z tohoto střediska hradí vlastník motorového zařízení.

Toto ustanovení se nevztahuje na náklady na náhradní díly a na práci související s rutinní údržbou, jako například výměna vzduchového filtru, zapalovací svíčky či oleje, údržba palivového filtru a palivového systému. Pokud bude zjištěno, že problémy při startování souvisí s použitím neoriginálních servisních dílů Briggs & Stratton, je záruka neplatná.

Záruka se nevztahuje na speciální provozní podmínky, které by mohly vyžadovat více než dvě zatažení za lanko. Jedná se například o tyto situace:

  • První startování po delší době nepoužívání nebo po sezónním skladování
  • Startování při nízké okolní teplotě, jako například začátkem jara nebo koncem podzimu
  • Nedodržování doporučených pokynů pro používání paliva a oleje, obsažených v návodu k obsluze

Toto ustanovení se nevztahuje na komerčně využívané motory. Ostatní případy, na něž se nevztahuje tato záruka, jsou popsány v kapitole “O vaší záruce” v návodu k obsluze motoru.