SLOVNÍK POJMŮ

Slovník pojmů vztahujících se k motorům

Systém vzduchového filtru:

Odstraňuje ze vzduchu částice prachu a nečistot a brání jejich vniknutí do motoru.

Pokročilý systém odstraňování nečistot Vzduchový filtrační systém, který žene proud vzduchu za filtrační vložku, kde velké částice nečistot prochází výhozným okénkem. Odstraňuje velké částice nečistot a úlomky, čímž se prodlužuje životnost filtrační vložky a motor je lépe chráněn.

Dual-Clean™ Kombinace papírového filtru v automobilovém stylu a pěnového předfiltru pro lepší ochranu proti nečistotám a úlomkům. Dvě úrovně opatření proti nečistotám chrání motor a zvyšují jeho životnost.

Pěna Opakovaně použitelný vypratelný materiál, který využívá k zachytávání nečistot a úlomků povrchový olej. Jednoduchý a pohodlný filtrační systém pro ochranu motoru.

Maxi-Clean™ Jednorázový skládaný papírový filtr v automobilovém stylu s výhoznými okénky pro nečistoty. Snadno přístupná a spolehlivá ochrana proti škodlivým nečistotám a úlomkům.

Oválné dvojité těsnění Větší filtrační kapacita se dvěma těsnicími plochami pro maximální prevenci pronikání nečistot. Umožňuje intenzivnější proudění vzduchu pro lepší výkon, a zároveň chrání před pronikáním nečistot, čímž prodlužuje životnost motoru.

Kryt snímatelný bez použití nástrojů Kryt vzduchového filtru, k jehož sejmutí nepotřebujete žádné nástroje. Usnadňuje výměnu vzduchového filtru.

Vyvažovací systém:

Mechanické zařízení, které snižuje intenzitu vibrací způsobených střídavým pohybem pístu. Zajišťuje méně vibrací a hladší provoz.

AVS® (Anti-Vibration System – protivibrační systém) Patentovaný lineární vyvažovací systém eliminuje pohyb ze strany na stranu, který se vyskytuje u tradičních systémů. Zajišťuje méně vibrací a hladší provoz.

Styl ložisek:

Součástka, která od sebe odděluje pohyblivé části, čímž snižuje tření a opotřebení. Jednoduchá a spolehlivá.

Hliník Obrobený hliníkový povrch ložisek

Kuličkové Typ ložiska, v němž se používají drobné kuličky umístěné mezi vytvrzenými kovovými povrchy. Větší odolnost a prvotřídní zatížitelnost.

DU Bronzová vložka potažená teflonem a vyztužená ocelí. Samomazná, takže odolává zatížení a snižuje opotřebení.

Karburátor:

Zařízení, které směšuje vzduch a palivo v motoru s vnitřním spalováním

Dvoukomorový Systém karburátoru, který obsahuje dvě dráhy průtoku směsi vzduchu a benzínu. Poskytuje výjimečnou zatížitelnost pro optimální vyvážení motoru.

Pulsní karburátor Membrána v karburátoru je ovládána přirozeným vakuem ventilovaným skrz válec motoru, přičemž dochází k přečerpávání paliva do difuzéru karburátoru a vzniká směs paliva se vzduchem. Jednoduchý a spolehlivý samočinný systém přívodu paliva.

One-start™ Systém spádového karburátoru, který používá atmosférický tlak pro přivádění paliva do difuzéru karburátoru a vytváří směs paliva se vzduchem. Rychlý přívod paliva pro stabilní startování motoru na jedno zatáhnutí, lepší účinnost paliva a nižší emise.

Válce:

Ústřední funkční součást motoru s vnitřním spalováním.

Dura-Bore™ Litinová vložka válce zalisovaná do hliníkového válce motoru. Poskytuje vyšší integritu a odolnost, odolává opotřebení a špatnému zacházení, a navíc zlepšuje stírání oleje.

Kool Bore™ Obrobené hliníkové vrtání válce. Lehké a odolné proti korozi.

Jednoválcový motor:

Konfigurace s jedním válcem. Jednoduchá a spolehlivá konstrukce.

Motor s válcem V-Twin:

Konfigurace se dvěma válci umístěnými ve vzájemném úhlu 45 stupňů. Hladký a tichý chod díky přirozenému vyvážení.

Zdvihový objem: (ccm/krychlové palce)

Objem směsi vzduchu a paliva, který může motor nasát během jednoho kompletního cyklu. Obvykle se uvádí v krychlových centimetrech nebo palcích. Objem uvnitř válce motoru, charakterizovaný povrchem pístu a jeho pohybem od horní úvrati po dolní úvrať.

Fresh Start®: Patentovaný uzávěr palivové nádrže a zaskakovací zásobník koncentrovaného stabilizátoru paliva, který automaticky dodává konzervační prostředek do palivové nádrže. Palivo tak vydrží čerstvé po dobu až 6 měsíců, což zlepšuje startování.

Přívodní ventil paliva:

Ruční mechanismus, který se zavádí do palivového potrubí a po otočení uzavře přívod paliva do karburátoru. Umožňuje vypnutí přívodu paliva před přepravou nebo skladováním.

Palivový filtr:

Filtr vložený do palivového potrubí, který odstraňuje z přívodu paliva nečistoty a úlomky.

Standardní (Std) palivový filtr (75 mikronů)Palivový filtr s kovovou filtrační vložkou. Předchází ucpávání trysek a kanálků karburátoru drobnými nečistotami.

Palivový filtr Plus (75 mikronů) Palivový filtr s papírovou filtrační vložkou. O 50 % vyšší kapacita, díky níž nedochází k ucpávání trysek a kanálků karburátoru drobnými nečistotami.

Palivový filtr Silver (40 mikronů) Palivový filtr s papírovou filtrační vložkou pro důkladnější filtrování paliva

Palivový filtr Platinum (30 mikronů) Palivový filtr s papírovou filtrační vložkou. Oproti standardním filtrům nabízí dvojnásobnou filtrační kapacitu pro delší intervaly údržby.

Regulátor:

Brání přetočení motoru tak, že zachovává konstantní počet otáček (RPM) za minutu a udržuje rychlost i při velkém zatížení.

Usměrňovač vzduchu Používá vzduch z rotujícího ventilátoru setrvačníku a monitoruje počet otáček motoru, aby mohl regulátor udržovat zvolenou konstantní rychlost motoru. Jednoduchý systém se samočinným nastavováním, který detekuje zatížení a udržuje otáčky motoru.

Mechanický Tento systém používá k detekci rychlosti a změn zatížení ozubená kola a odstředivá závaží v klikové skříni, a následně podle zjištěných hodnot přizpůsobí rychlost. Ovládá rychlost motoru, a optimalizuje tak výkon i při intenzivním zatížení.

Horní plnicí hrdlo oleje:

Plnicí trubka oleje je namontována tak, aby byla přístupná z horní strany motoru. Umožňuje snadný přístup pro účely kontroly a dolévání oleje.

Výkon v HP:

Hodnota práce motoru za určitý časový úsek (rpm x krouticí moment / 5,252). Síla, která je potřeba k vykonání práce.

Zapalovací soustava:

Aktivace a řízení spalování paliva v motoru.

Magnetron® Elektronická zapalovací soustava tvořená kombinací rotujícího magnetu a cívky. Zajišťuje spolehlivé startování bez nutnosti provádět údržbu.

Mazací soustava:

Systém, který ukládá, čistí, chladí a recirkuluje olej v motoru, a promazává a chladí tak jeho pohyblivé části.

Plně tlakové mazání Plně tlakové mazání je podobné automobilovému motoru, který neustále pod tlakem dodává olej do klíčových součástí motoru, aby byly dobře promazány a aby motor dlouho vydržel. Vysoce účinné čerpadlo v olejové vaně dodává mazivo do klikového hřídele a na povrchy ložisek ojnice.

Tlakové mazání Tlakové mazání zajišťuje řízený tok čistého oleje do ložisek, takže nedochází k tak výraznému opotřebení a prodlužuje se životnost motoru. Vysoce účinné čerpadlo v olejové vaně dodává mazivo do klikového hřídele a na povrchy ložisek ojnice. Tlaková mazací soustava zahrnuje i vysoce kvalitní kazetový spin-on filtr.

Rozstřikovací mazání Při rozstřikovacím mazání rozděluje lopatka nebo rozstřikovač s ozubeným převodem v klikové skříni olej na jednotlivé součásti, a brání tak ucpání drobných kanálků. U motorů s vodorovnou klikovou skříní je lopatka připojena k ojnici. Nabírá olej z nádržky a nanáší jej při pohybu pístu ve válci na povrchy ložisek. U motorů se svislou klikovou skříní se ponořuje do oleje otáčecí ozubené kolo s lopatkami. To poté rozstřikuje mazivo po celé klikové skříni.

Mechanický dekompresor:

Zařízení, které udržuje ventil otevřený za účelem uvolnění tlaku ve spalovací komoře, který se automaticky vrací do normálu díky odstředivým silám motoru. Automaticky snižuje tlakovou sílu, aby motor hladce a snadno nastartoval.

Tlumič výfuku:

Jeho speciální konstrukce snižuje hlučnost, zlepšuje výkon a odolává korozi.

Lo-tone Výhody – tichost a dobrá kvalita zvuku.

Quiet-tone Max Výhody – tišší provoz a kvalita zvuku.

Super Lo-tone Výhody – tišší provoz a lepší kvalita zvuku.

Objem oleje (v uncích):

Doporučené množství oleje pro jímání, ukládání nebo přizpůsobování rezervního oleje.

Plnicí hrdlo oleje:

Umožňuje přístup pro kontrolu a doplňování oleje, aby se předešlo jeho nedostatečnému doplnění nebo naopak přeplnění.

Spouštěcí systém:

Elektrické spouštění Používá motor poháněný baterií ke startování motoru pomocí klíčového řadiče nebo tlačítka. Startování bez zbytečných obtíží. Jednoduše otočte klíčkem a jeďte.

Prime 'N Pull™ Systém, který vyžaduje ke startování motoru přímé nastřikování paliva. Zajišťuje spolehlivé startování díky dodání správného množství paliva do systému.

Ready Start® Systém, který automaticky rozpozná teplotu motoru a dávkuje do karburátoru přesné množství paliva, které je potřeba. Nevyžaduje nastřikování ani použití sytiče. Stačí zatáhnout a motor nastartuje.

4" navíjecí spouštěč Mechanismus s vratnou pružinou, který vrací lanko a rukojeť do původní polohy. Spolehlivý samonavíjecí spouštěč,který šetří čas a energii.

5" navíjecí spouštěč Mechanismus s vratnou pružinou, který vrací lanko a rukojeť do původní polohy. O 25 % větší, což snižuje námahu při tahání za lanko a usnadňuje spouštění.

Smooth Start™ Zapalovací cívka s velkým výstupním napětím a speciálně laděný karburátor. O 20 % snazší zatažení za lanko.

Krouticí moment:

Hodnota síly potřebné k roztočení objektu. Síla, která je potřeba k vykonání práce.

Konstrukce ventilu

Některé z četných mechanických zařízení, pomocí nichž lze spustit, zastavit nebo regulovat průtok kapaliny, plynu nebo volného materiálu. Obsahuje pohyblivé části, které otevírají, zavírají nebo částečně přehradí jeden nebo více otvorů nebo kanálků.

DOV® (Direct Overhead Valve) Konfigurace OHV s přímou aktivací ventilů pomocí jedinečného systému pák. Patentovaná nová konstrukce, díky níž motor lépe reaguje, je méně hlučný a jeho chod je hladší.

OHC (Overhead Cam) Konfigurace s vačkovým hřídelem a sacím a vypouštěcím ventilem umístěným v hlavě válce nad písty.

OHV (Overhead Valve) Konfigurace se sacím a vypouštěcím ventilem umístěným v hlavě válce nad písty. Výkon motoru je lépe optimalizován, motor je čistší a za běhu se lépe chladí, čímž se zvyšuje úspora paliva a prodlužuje se životnost motoru.

Boční Konfigurace s oběma ventily vedle sebe v bloku válců, typicky rovnoběžně s vrtáním válce. Jednoduchý a spolehlivý motor, který nevyžaduje přílišnou celkovou údržbu.

Hmotnost (lb/kg):

Celková hodnota hmotnosti standardní konfigurace motoru.