Obrázek: Sekačka

Rady pro bezpečnou práci se sekačkou

Sekačky jsou sice běžně používaným zahradním zařízením, i přesto je však potřeba s nimi pracovat bezpečně. Obzvláště náchylné k úrazům způsobeným při práci se sekačkou jsou děti mladší 15 let. V následujících odstavcích jsou uvedena důležitá opatření, která je třeba dodržovat při práci se sekačkou.

Bezpečnost zařízení

Manipulace s benzínem

 • Při doplňování benzínu do nádrže nekuřte.
 • Benzín skladujte v nádobě s označením UL, FM nebo CSA. Tyto požadavky splňuje například Briggs & Stratton Smart Fill Fuel™.
 • Nikdy neuchovávejte benzín v domě ani doma nedoplňujte palivovou nádrž.
 • Nikdy neskladujte stroj nebo palivovou nádrž v místnosti, kde je otevřený oheň, jiskry nebo zařízení s věčným plamínkem, jako například ohřívač vody nebo jiná zařízení.
 • Nikdy nenalévejte benzín do nádoby ve vozidle nebo na ložné ploše vozidla s plastovým dnem. Vždy umístěte nádoby před plněním na zem dále od vozidla.
 • Pokud dojde k rozlití benzínu, ihned jej otřete a nepokoušejte se nastartovat motor, ale odvezte stroj mimo oblast, kde k rozlití došlo a až do úplného vyprchání benzínových výparů se snažte zabránit jejich možnému zapálení.
 • Palivovou nádrž nepřeplňujte. Znovu našroubujte uzávěr na palivovou nádrž a dobře jej utáhněte.
 • Nikdy nesnímejte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte palivo s běžícím motorem. Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout.

Bezpečnost pro všechny sekačky

 • Pečlivě si pročtěte všechny bezpečnostní informace obsažené v návodu k obsluze.
 • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Vždy kontrolujte jejich správnou funkčnost.
 • Děti se mohou snadno stát obětí tragických nehod.
 • Nenechávejte děti pohybovat se blízko místa, kde se sekačkou pracujete.
 • Dětem se sekačky líbí a sekání trávy často přitahuje jejich pozornost.
 • Nikdy se nespoléhejte na to, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.
 • Pokud existuje riziko, že by se do oblasti, kde sekáte, mohly dostat děti, postarejte se o řádný dohled jiné odpovědné dospělé osoby.
 • Nože na sekačkách se velmi rychle otáčejí a mohou nabírat a odhazovat nečistoty, které by mohly vážně zranit okolo stojící osoby.
 • Před sekáním proto celou oblast, kterou se chystáte sekat, vyčistěte.
 • Nepoužívejte sekačku s nainstalovaným chráničem výfuku (odrazným krytem) nebo lapačem trávy.
 • V krytu sekačky jsou umístěny rotující nože, které mohou amputovat ruce a nohy.
 • Nepouštějte nikoho k sekačce, když je v chodu.
 • Než opustíte pozici obsluhy sekačky, vždy nechte nůž (nože) úplně zastavit.
 • Když přecházíte chodník nebo silnici, vždy sekačku vypněte.

Bezpečnost pro traktorové sekačky

 • Nevozte děti na traktorové sekačce, a to ani tehdy, když se nože sekačky neotáčejí.
 • Děti mohou spadnout a ošklivě se zranit nebo narušit bezpečný provoz stroje.
 • Děti, které jste svezli na sekačce, se mohou najednou objevit v oblasti, kde sekáte a dožadovat se další jízdy. Při tom je však můžete sekačkou přejet nebo porazit.
 • Nesekejte s couvající sekačkou, pokud to není nezbytně nutné.
 • Pokud obsluhujete jedoucí sekačku na příliš strmém kopci, může dojít k vašemu vážnému zranění nebo dokonce usmrcení.
 • Když jedete se sekačkou na svahu, který je velmi strmý nebo kde nemá zařízení dostatečnou tažnou sílu, můžete ztratit kontrolu nad strojem nebo se převrátit.
 • Bezpečnostní informace týkající se provozu sekačky na svahu najdete v návodu k obsluze.

Bezpečnost pro sekačky s ručním vedením

 • Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti sekačky nebo pod ni.
 • Sekačku s ručním vedením nikdy nepřeklápějte – vždy ji udržujte všemi čtyřmi koly na zemi.
 • Netahejte sekačku pozpátku, pokud to není nezbytně nutné. Když jdete pozpátku, vždy se dívejte pod sebe a za sebe.

Bezpečnost pro elektrické sekačky

 • Používejte pouze doporučené uzemněné prodlužovací šňůry.
 • Při sekání se pohybujte dále od šňůry.
 • Nezacházejte se šňůrou hrubě, nepoužívejte poškozenou šňůru.
 • Když od sekačky odcházíte, vždy ji vypněte a vytáhněte šňůru ze zásuvky. Nikdy šňůru ze zásuvky nevytrhujte násilím.
 • Nepoužívejte elektrickou sekačku, když je mokro nebo když prší.

Osobní bezpečnost

 • Před sekáním přijměte příslušná bezpečnostní opatření.
 • Nikdy nezvedejte ani neopravujte sekačku s běžícím motorem.
 • Při práci se sekačkou s ručním vedením noste robustní boty s neklouzavou podrážkou a dlouhé kalhoty, abyste si chránili nohy.
 • Při práci se sekačkou vždy noste ochranné brýle.
 • Nesekejte mokrou trávu ani nepracujte se sekačkou, když se venku stmívá.
 • Nedovolte, aby se spouštěcí lanko vymrštilo při startování sekačky zpět.
 • Na svahu sekejte s tradiční sekačkou (tj. sekačkou s volantem) ve směru nahoru a dolů.
 • S domácí sekačkou s ručním vedením sekejte vždy napříč svahem.
 • Nikdy neseřizujte výšku sekačky, nečistěte výhozový komín ani nesundávejte lapač trávy, když motor běží.
 • Držte se dále od horkého motoru. Teplota tlumičů může dosáhnout až 648 ˚C

Rady pro používání

 • Při sekání trávy příliš nakrátko dojde k oslabení stébel, takže trávu snadno zničí škůdci a období sucha.
 • Když necháte trávu mírně povyrůst (zejména když je horko a sucho), nebude na ni vysoká teplota tolik působit, zachová si potřebnou vlhkost a bude lépe chráněná před poškozením v důsledku horka a jiným problémům.
 • Dobrým a v praxi osvědčeným pravidlem je to následující: při jednom sekání nesekejte trávu o více než jednu třetinu její výšky, maximálně však o jeden palec.