Obrázek: Sněhová fréza

Rady týkající se bezpečnosti při práci se sněhovými frézami

Sněhová fréza šetří váš čas a námahu při odklízení sněhu ze silnic, chodníků a dalších ploch.

Bezpečnost zařízení

 • Nevypínejte kontrolu přítomnosti obsluhy sněhové frézy. Většina sněhových fréz vyrobených po roce 1975 má zabudovánu kontrolu přítomnosti obsluhy (Operator Presence Control), která sněhovou frézu zastaví, když obsluha ztratí kontrolu nad ovládáním.
 • S benzínem manipulujte opatrně. Dbejte na to, aby nedošlo k jeho rozlití. Používejte bezpečnostní nádoby s výlevkou. Benzín dolévejte před nastartováním, dokud je motor studený.
 • Sněhovou frézu nepoužívejte na strmých svazích. Při odklízení sněhu na mírných svazích buďte extrémně opatrní, zejména při změně směru.
 • Sněhovou frézu nikdy nepoužívejte za snížené viditelnosti nebo při nedostatku světla.

Osobní bezpečnost

 • Než začnete sněhovou frézu používat, důkladně si přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, že rozumíte všem doporučeným bezpečnostním postupům.
 • Odstraňte z odklízené plochy všechny rohožky, sáňky, prkna, dráty a jiné předměty, které mohou být ukryté pod sněhem. Tyto předměty by mohly ucpat výhozový komín nebo způsobit jiné poškození.
 • Za žádných okolností nedávejte ruce do výhozového komínu sněhové frézy. Pokud se výhozový komín ucpe sněhem (nebo jiným předmětem), vypněte stroj, počkejte, až se všechny pohyblivé části úplně zastaví a vyčistěte výhozový komín tyčí.
 • Nikdy nedovolte, aby motorové stroje obsluhovaly děti.
 • V oblasti, kde budete frézu obsluhovat, by se neměly vyskytovat žádné osoby, zejména malé děti a domácí zvířata.
 • Dbejte na to, aby před sněhovou frézou nikdo nestál.
 • Neodhazujte sníh na osoby nebo auta.
 • Nepřibližujte ruce a nohy k rotujícím částem.
 • Před započetím práce se správně oblékněte. Vezměte si vhodné zimní oblečení a obuv, s níž udržíte rovnováhu na kluzkém povrchu. Noste ochranné brýle a neberte si volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pohyblivých částí frézy. Dávejte pozor také na dlouhé vlasy.
 • Při práci se sněhovou frézou nikdy neběhejte, pouze choďte. Stůjte nohama pevně na zemi a držte se pevně rukojeti.