Výměna vzduchového filtru

Výměna vzduchového filtru s dvojitou vložkou

Originální dvojitá filtrační vložka Briggs & Stratton přispívá k prodloužení doby životnosti motoru. Máte-li kombinovaný vzduchový filtr s předfiltrem, vyměňujte předfiltr po každých 25 hodinách provozu nebo každou sezónu a kazetu po každých 100 hodinách. Pokud nemáte předfiltr, vyměňujte kazetu po každých 25 hodinách provozu nebo každou sezónu, případně častěji, pokud pracujete v prašných podmínkách.

Postup výměny vzduchového filtru s dvojitou vložkou | Tisk

  1. Demontujte knoflík(y) a víko.
  2. Pokud je filtr vybaven pěnovým předfiltrem, opatrně jej vyjměte.
  3. Znovu nainstalujte kazetu, matice, předfiltr a víko. Pečlivě dotáhněte knoflíky.
  4. Pokud je filtr velmi znečištěný, poškozený nebo správně nesedí, vyměňte jej.

Jak filtr funguje:

Kombinované filtry přináší nejúčinnější stupeň filtrace. Pěnová součást slouží jako předfiltr pro papírovou vložku. Předběžná filtrace vzduchu zvyšuje životnost dražší papírové vložky. Vzduch prochází přes 2 typy filtračních médií, která zajišťují dokonalou čistotu vzduchu pronikajícího do motoru.