Výměna vzduchových filtrů

Výměna papírového vzduchového filtru

Originální papírové filtrační vložky Briggs & Stratton mají až 1,5krát vyšší životnost než filtry od jiných výrobců. Naše vzduchové filtry mají:

Postup výměny papírového vzduchového filtru | Tisk

Papírový vzduchový filtr je třeba měnit každé 3 měsíce nebo po 25 hodinách používání.

Postup výměny kazety papírového filtru:Vyměňte kazetu papírového filtru

  1. Povolte šroub v krytu.
  2. Odklopte kryt směrem dolů.
  3. Opatrně vyjměte a zlikvidujte papírovou kazetu.
  4. Nainstalujte novou kazetu tak, aby papírové sklady směřovaly ven.
  5. Zavřete kryt.
  6. Šroub pevně dotáhněte.

Jak filtr funguje:

Papírová vložka vzduchového filtru funguje tak, že veškerý vzduch, který by jinak vniknul do spalovací komory motoru, zachytává do filtračního zařízení, které má v sobě mikroskopické otvory. Papírová vložka zachytává částečky nečistot na své vnější straně.