Výměna oleje

Kroky k lepší údržbě motoru

Pro optimální výkon byste měli měnit olej v malém motoru minimálně jednou za sezónu, případně po každých 25 hodinách provozu.

Průvodce výměnou oleje| Tisk

Krok 1: Začínáme

ZačínámeSpusťte motor a nechte jej běžet, dokud se nezahřeje. Poté motor zastavte. VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jste odpojili kabel od zapalovací svíčky a uložte jej dále od zapalovací svíčky, aby se předešlo náhodnému spuštění motoru. Vyčistěte oblast kolem zátky pro plnění a vypouštění oleje, aby do klikové skříně nevnikl prach a nečistoty (viz foto vpravo). Vyjměte měrku, je-li jí motor vybaven.

Krok 2: Vypuštění oleje

Vypuštění olejeNakloňte kryt sekačky tak, aby strana se vzduchovým filtrem nebo zapalovací svíčkou směřovala nahoru a umístěte pod sekačku staré noviny a nádrž na odpadní olej nebo jinou nádobu. Pomocí 3/8" nástrčkového klíče a nástavce (bez nástrčky) otočte okénko olejové zátky ve směru hodinových ručiček (viz foto vpravo) a nechte starý olej vypustit. Pokud slouží zátka zároveň jako uzávěr pro plnění oleje (obvykle má žlutou nebo bílou barvu), obvykle jsou na něm dvě vidlice, které můžete uvolnit ručně nebo si pomoci šroubovákem či imbusem.

Vypouštěcí zátku vraťte na své místo a zašroubujte ji otáčením ve směru hodinových ručiček. Dotáhněte ji pomocí nástrčkového klíče nebo francouzského klíče. Pokud váš motor nemá olejový filtr, tento krok přeskočte.

Krok 3: Motory s olejovými filtry

Motory s olejovými filtryPokud má váš motor olejový filtr, vyměňujte jej nejméně jednou za sezónu.

Vyšroubujte olejový filtr tak, že jej budete otáčet na těle filtru proti směru hodinových ručiček. Použijte klíč na filtry nebo hasák.

Zkontrolujte, zda povrch těsnění na adaptéru olejového filtru nejeví známky nečistot nebo těsnicího materiálu. V případě potřeby jej vyčistěte.

Lehce naolejujte těsnění filtru čistým motorovým olejem. Nainstalujte nový filtr a ručně jej utáhněte, až se těsnění dotkne adaptéru filtru (viz foto vpravo). Utáhněte filtr o další 1/2 až 3/4 otáčky.

Krok 4: Doplnění nového oleje

Nalijte do motoru správné množství a schválený typ oleje dle pokynů obsažených v návodu k použití motoru. Pokud máte dvě plnicí olejové zátky (obvykle mají žlutou nebo bílou barvu) na každé straně motoru, můžete použít k doplnění správné hladiny oleje kteroukoli z nich. NEDOLÉVEJTE olej do motoru, pokud nemáte k dispozici správné měřicí zařízení, jak je uvedeno v návodu k obsluze motoru.

Doporučené oleje

Pro optimální výkon motoru doporučujeme používat oleje pro malé motory Briggs & Stratton se záručním certifikátem. Briggs & Stratton nabízí syntetický olej 5W-30, který poskytuje nejlepší ochranu motoru při všech teplotách a vylepšené startování s menší spotřebou oleje.

Pro optimální výkon byste měli vyměnit olej v malém motoru po prvních pěti hodinách používání a poté po každých 50 hodinách: