E-SERIES INITIATIVE

E-SERIES

Nova inicijativa E-SERIES™ se s obzirom na snagu svih motora koncentriše na smanjenje emisija izduvnih gasova. Prihvatili smo obavezu oboriti evropske emisione norme barem o 25 %*.

Nova inicijativa E-SERIES™ nije samo o emisijama - radi se takođe i o evoluciji sabirnih normi, koje će raširiti izbor i popraviće praktična iskustva krajnjeg korisnika. Osnovni principi, koji obuhvataju snagu, pouzdanost i trajnu otpornost i nadalje ostaju u centru ponude kompanije Briggs & Stratton. Sem toga nova inicijativa E-SERIES™ obezbeđuje da može doći do pojave razvoja ovih principa, koji će obuhvatati jednostavnije startovanje, veću snagu i bolja praktična iskustva kupaca.

Najkasnije do kraja 2014. godine će svi mali motori Briggs & Stratton® sa uspravnim vratilom ispunjavati standarde E-SERIES™.

* 97/68/ES & 2010/26/ES (Stage II)

E-SERIES™:

E-SERIES E-SERIES™: Manje emisije izduvnih gasova su bitne kod svih motora nove serije E-SERIES™. Sem boljih emisionih paketa motori serije E-SERIES™ pružaju snagu i pouzdanost, koju kupci od marke Briggs & Stratton očekuju. Motori serije E-SERIES™ nude veliku vrednost pri nižim emisijama za kupce, koji za svoj novac traže izuzetnu protivvrednost.

EX-SERIES™:

EX-SERIES EX-SERIES™: Motori serije EX-SERIES™ obuhvataju atribute snage motora EX-SERIES™ ali istovremeno pružaju još mnogo više toga. Sem niskih cena, izrazite snage i pouzdanosti nude motori serije EX-SERIES™ maksimalnu snagu zajedno sa inovativnim sistemom startovanja ReadyStart®. Serija EX-SERIES™ nudi stvarno rešenje u sektoru snage takvim kupcima koji traže maksimalnu moguću snagu.

EX-SERIES™ (ECO-Plus):

EX-SERIES (ECO-Plus) EX-SERIES™ (ECO-Plus): Sem smanjenih emisija i inovativnog sistema startovanja ReadyStart® motori serije EX-SERIES™ sa tehnologijom za smanjenje emisija ECO PLUS™ također bitno utiču na smanjenje isparivanja goriva u situacijama kada se postrojenje ne koristi. U vezi sa smanjenjem isparivanja goriva motori serije EX-SERIES ECO PLUS™ pružaju idealne kompletne performanse za kupce koji brinu o životnoj sredini.

Za više informacija posetite www.enginesmatter.eu