Grafički prikaz: S2 Početna garancija

S2 POČETNA GARANCIJA:

Kompanija Briggs & Stratton garantuje S2 Garancijom za sve svoje motore opremljene uređajem READYSTART®. Ova početna garancija Vam osigurava da će se motor pokrenuti u okviru dva povlačenja, u suprotnom ćemo ga besplatno popraviti.

Sa READYSTART sistemom kompanije Briggs & Stratton više nije neophodno da se ručno pritiska pumpica ili reguliše vazduh pre nego što se pokrene motor. Sistem prepoznaje temperaturu motora i propušta tačnu količinu goriva koja je potrebna u karburator.

Sa READYSTART-om viče nije potrebno nagađati pre nego što se pokrene motor. Bez regulacije vazduha i bez briga. Jednostavno povucite jednom ili dva puta i motor će se pokrenuti - garantovano.

USLOVI I ROKOVI S2 POČETNE GARANCIJE

Kompanija Briggs & Stratton AG garantuje prvobitnim vlasnicima da će se motori iz serije 650, 675 i 700 koji su opremljeni uređajem READYSTART® uvek pokrenuti prvim ili drugim povlačenjem pokretačkom užeta, u suprotnom mi ćemo ih besplatno popraviti.

Ova garancija se odnosi na modele motora iz 2009. godine i kasnije u vremenskom periodu od dve godine od datuma prvobitne kupovine i pokriva kvarove u materijalu motora ili u radu koji sprečavaju da se motor pokrene nakon prvog ili drugog povlačenja. Garancija obuhvata troškove za delove i za rad kod propravki koje se odnose na pokretački sistem. Za prevozne troškove do i od servisera odgovoran je vlasnik.

Rezervni delovi i troškovi rada kod rutinskog održavanja predmeta kao što su vazdušni filter, svećica, filter za gorivo i održavanje sistema za napajanje gorivom nisu pokriveni ovom odredbom. Korišćenje rezervnih delova koji nisu originalni delovi kompanije Briggs & Stratton može poništiti ovu garanciju ukoliko je to povezano sa problemom koji se odnosi na pokretanje.

Garancija ne obuhvata posebne radne uslove kod kojih je neophodno više od dva povlačenja užetom, uključujući:

  • Prvo pokretanje nakon dužeg perioda nekorišćenja ili nakon sezonskog odlaganja.
  • Niska atmosferska temperatura prilikom pokretanja, kao što može biti u rano proleće ili kasnu jesen.
  • Ne pridržavanje uputstava koji se odnose na korišćenje goriva i ulja u skladu sa korisničkim priručnikom.

Motori koji se koriste u komercijalne svrhe nisu pokriveni ovom odredbom. Primenjuju se i sva ostala izuzeća od pokrivenosti koja su naznačena u Vašem Korisničkom priručniku u odeljku “O Vašoj garanciji”.