Om oss

Företaget i korthet

Briggs & Stratton är världens största tillverkare av luftkylda bensinmotorer för utomhusmaskiner. Huvudkontoret ligger i Milwaukee, USA. Företaget designar, tillverkar, marknadsför, och tillhandahåller service för dessa produkter åt tillverkare (OEMs) världen över.

Briggs & Strattons uppdrag

Vi skall skapa mervärde genom att utveckla ömsesidigt fördelaktiga samarbeten med våra kunder, leverantörer, anställda och allmänheten. Vi skall förbättra vårt varumärkesvärde och vår ledarställning genom att utveckla, tillverka till lägre kostnad, marknadsföra och tillhandahålla service för motorer för ett brett urval av motordrivna produkter. Genom att fullfölja detta uppdrag skall vi förse folk runt om i världen med drivkraft att utveckla sin ekonomi och förbättra sina livsvillkor och därmed skapa mervärde för våra aktieägares investering värdefullare.

Affärsområden

Briggs & Stratton verkar inom fyra affärsområden:

  • Engine Power Products Group
  • Yard Power Products Group
  • Home Power Products Group
  • International Power Products Group

Produkter

Utöver motorverksamheten är företaget även ledande inom design, tillverkning och marknadsföring av:

  • Elverk
  • Högtryckstvättar
  • Snöslungor
  • Grönytemaskiner – åk- och gågräsklippare, jordfräsar, kompostkvarnar, lövblåsar och sugar, etc.
  • Relaterade tillbehör

Läs mer om Briggs & Stratton motorer.

Varumärken

Inom affärsområdet Yard Power Products Group, tillverkar Briggs & Stratton produkter under varumärkena Ferris, Simplicity, Snapper, Snapper-Pro, Giant-Vac, och Murray. Detta har introducerat företaget till affärsverksamheten för slutprodukter.

Internationell räckvidd

I tillägg till den starka närvaron i Nordamerika bedrivs verksamhet i ett stort antal tillverkningsenheter, joint ventures och försäljnings- och servicekontor världen över. Här finns våra kontor och tillverkningsenheter.


Relaterade länkar

Miljöengagemang

Endast tre procent av marknära ozon genererat av människan kommer från fyrtakts bensinmotorer. Briggs & Stratton strävar dock efter att reducera den siffran ytterligare, genom att kontinuerligt uppgradera och testa sina motorer såväl som att uppmana konsumenter världen över att regelbundet utföra service på sina gräsklippare och andra motoriserade utomhusmaskiner. Läs mer på vår amerikanska webbplats,
briggsandstratton.com

Miljölogotyp