Historia

Inom sin hundraåriga historia har Briggs & Stratton odlat en tradition av innovation som kommer att vara för lång tid framöver. Produkter så skilda som elektriska kylskåp, batterieliminatorer, och pappershandduksmatare med myntinkast markerar företagets målmedvetenhet att skapa mervärde i verksamheten.

För detaljerad information om Briggs & Stratton historia, vänligen ladda ned Briggs & Stratton History PDF

I begynnelsen (1908–1920)

1908 etablerades ett informellt partnerskap mellan uppfinnaren Stephen F. Briggs och investeraren Harold M. Stratton. Detta partnerskap utvecklades så småningom till Briggs & Stratton som vi känner det idag.

Tillhandahåller kraft och service (1920–1960)

Briggs & Stratton kunde förse oräkneliga applikationer inom jordbruk och försvar med kraft. 1953, revolutionerade företaget grönyteindustrin genom att utveckla den första lättviktsmotorn i aluminium.

Kraft åt världen(1960–1980)

Trädgårdsmarknaden växte till följd av förorternas expansion. Gräsklippare med motorer från Briggs & Stratton blev en naturlig del av förortslivet. En period av produktinnovationer följde, som Easy-Spin® start, lo-tone ljuddämpare, och automatisk choke.

Förnyat Briggs & Stratton (1980–1995)

Intåget på marknaden av moderat prissatta premiummotorer från Japan såväl som efterfrågan från stormarknader på lägre priser var en avgörande utmaning för företaget.

Briggs & Stratton svarade genom att organisera om i produktfokuserade divisioner, expandera produktutbudet med industrial/commercial och Vanguard® motorserierna, såväl som utökad närvaro på lukrativa internationella marknader.

2000 och framåt

Nuvarande ordförande, President, och CEO John Shiely, med hjälp av COO Todd Teske, stakar ut en framtid med fortsatt framgång för företaget. Framtiden inkluderar inträde i affärsverksamheten med slutprodukter.

År 2000, förvärvade Briggs & Stratton Generac Portable Products Systems, producent av högtryckstvättar, generatorer, pumpar, och andra motoriserade produkter.

År 2004, förvärvade företaget Simplicity Manufacturing, en av de ledande inom design och marknadsföring av ett brett program av premium utomhusprodukter för både konsumentinriktade och kommersiella grönyteapplikationer. I förvärvet ingick varumärkena Snapper, Snapper-Pro, Giant-Vac, och Ferris.

Med en ökande närvaro i affären slutprodukter, strukturerades företaget om för att mer effektivt möta marknadens förväntningar. År 2006 organiserades Briggs & Stratton i fyra affärsområden: Engine, Yard, Home, och International Power Products Groups.

I anknytning till denna strategiska inriktning presenterades också företagets nya varumärkesslogan, The Power Within. Med sikte på att dela en känslomässig koppling till sina kunder, betonar kampanjen företagets 98-åriga arv, företagets styrkor, och värdet av den oberoende andan bortom produkterna. Briggs & Stratton menar att det finns en motor inom var och en som driver honom/henne framåt. Detta kan ses hos företagets kunder som har en stark känsla för stolthet och tillfredsställelse med en välgjord arbetsinsats. Briggs & Stratton är dedikerat till att förse dem med produkter för att åstadkomma detta.


Relaterade länkar

Miljöengagemang

Endast tre procent av marknära ozon genererat av människan kommer från fyrtakts bensinmotorer. Briggs & Stratton strävar dock efter att reducera den siffran ytterligare, genom att kontinuerligt uppgradera och testa sina motorer såväl som att uppmana konsumenter världen över att regelbundet utföra service på sina gräsklippare och andra motoriserade utomhusmaskiner. Läs mer på vår amerikanska webbplats,
briggsandstratton.com

Miljölogotyp