Bild: S2 Starting Guarantee

S2 STARTING GUARANTEE:

Briggs & Stratton erbjuder för alla READYSTART®-utrustade motorer S2 Guarantee. Denna startgaranti ger sinnesfrid att motorn startar på första eller andra rycket i startsnöret, annars reparerar vi motorn kostnadsfritt.

Briggs & Strattons READYSTART-system eliminerar behovet av manuell primning eller att choka motorn före start. Det känner av motorns temperatur och förser förgasaren med exakt rätt mängd bränsle.

READYSTART eliminerar gissningsmomentet från starten av motorn. Ingen primning. Ingen choke. Ingen oro. Bara ryck i snöret och motorn startar inom två ryck – garanterat.

VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR S2 STARTING GUARANTEE

Briggs & Stratton lämnar garanti för förste ägaren att motorerna 650, 675 och 700 Series™, som är utrustade med READYSTART® alltid startar på första eller andra rycket i startsnöret, annars reparerar vi motorn kostnadsfritt.

Garantin gäller motorer modellår 2009 och framåt, under två år från inköpsdatum och omfattar material- och tillverkningsdefekter som kan orsaka att motorn inte startar på första eller andra rycket. Garantin omfattar reservdels- och arbetskostnader för reparationer av startsystemet. Transportkostnader till och från verkstaden betalas av ägaren.

Delar och arbetskostnader i samband med rutinunderhåll, t.ex. luftfilter, tändstift, oljebyte, bränslefilter och underhåll av bränslesystemet ingår inte i garantin. Garantin kan upphöra att gälla om andra delar än originaldelar från Briggs & Stratton monteras om dessa har samband med startproblemen.

Undantaget från garantin är speciella driftförhållanden där det kan krävas mer än två ryck, bland annat:

  • Första starten efter en längre period när motorn inte använts eller efter vinterförvaring
  • Start i kyla, t.ex. tidigt på våren eller sent på hösten
  • Om inte rekommendationerna beträffande bränsle och olja i handboken följs

Motorer som används yrkesmässigt omfattas inte av garantin. Övriga undantag som anges i motorhandboken i avsnittet ”Garanti” gäller.