Bild: Gräsklippare

Säkerhetstips vid gräsklippning

Gräsklippare är en vanlig maskin i dagens hem men det finns några viktiga saker att tänka på för att inte bli skadad. Till att börja med: Var extra försiktig när det finns barn i närheten. Här följer några goda råd.

Generella säkerhetstips

Bränslehantering

 • Rök aldrig vid påfyllning av bränsle.
 • Förvara bensin i en godkänd behållare.
 • Förvara aldrig bränsle inomhus och fyll alltid på bränsle utomhus.
 • Håll bränslet långt från öppna lågor och andra källor till antändning.
 • Vid tankning ta alltid ut dunken ur bilen innan fyllning. Placera alltid dunken på marken innan fyllning.
 • Torka genast upp bränslespill och flytta maskinen innan startförsök.
 • Överfyll aldrig tanken och dra genast åt bränslepåfyllningslocket.
 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle med motorn igång. Låt motorn kallna innan påfyllning av bränsle.

Säkerhet för alla typer av gräsklippare

 • Läs noggrant igenom användarmanualen och de säkerhetsföreskrifter som finns i den.
 • Modifiera aldrig säkerhetsanordningarna. Kontrollera deras funktion regelbundet.
 • Det kan lätt ske olyckor med barn.
 • Låt inte barn komma nära maskinen.
 • Barn lockas ofta av maskinen och klippningen.
 • Tänk på att barn flyttar sig snabbt och inte alltid dit du tror.
 • Finns det barn i närheten, se till att någon annan vuxen håller dem under uppsikt.
 • Gräsklipparkniven roterar med hög hastighet och kan slunga iväg stenar och andra föremål långa sträckor och göra stor skada.
 • Plocka upp alla lösa föremål innan du börjar klippa.
 • Använd aldrig gräsklipparen utan installerade skydd eller gräsuppsamlare.
 • Den roterande kniven kan med lätthet kapa en hand eller en fot.
 • Låt ingen förutom föraren komma nära en gående maskin.
 • Se alltid till att knivarna har stannat innan du lämnar maskinen.
 • Slå alltid av motorn när du korsar en gång eller väg.

Säkerhet får åkgräsklippare

 • Ha aldrig barn som passagerare på åkgräsklipparen, detta gäller även om knivarna inte är igång.
 • Barn kan falla av klipparen eller störa viktiga säkerhetsfunktioner.
 • Barn som tidigare har fått åka på klipparen kan plötsligt komma springande för ytterligare en åktur och då bli skadade.
 • Klipp inte när du backar om det inte är absolut nödvändigt.
 • Du kan bli allvarligt skadad eller dödad om klipparen används i branta lutningar.
 • Körning i branter med dåligt fäste kan resultera i att klipparen förlorar fästet eller välter.
 • Kontrollera alltid instruktionsboken innan körning i lutningar.

Säkerhetstips för gågräsklippare

 • Håll aldrig händer eller fötter under klipparen.
 • Se alltid till att alla fyra hjulen är i marken.
 • Dra inte gräsklipparen baklänges om det inte är absolut nödvändigt.

Säkerhet för elgräsklippare

 • Använd endast godkända och jordade förlängningskablar.
 • Klipp alltid i riktning från kabeln.
 • Använd inte skadade kablar.
 • Stäng alltid av gräsklipparen när du lämnar den och dra ut sladden. Dra aldrig i sladden utan greppa kontakten när den skall avlägsnas från uttaget.
 • Använd aldrig en elgräsklippare vid fuktig väderlek.

Personlig säkerhet

 • Tänk alltid på din säkerhet.
 • Lyft eller reparera aldrig gräsklipparen med motorn igång.
 • Använd grovmönstrade skor och långbyxor vid klippning.
 • Ögonskydd rekommenderas vid gräsklippning.
 • Klipp aldrig en blöt gräsmatta.
 • Släpp inte snöret hastigt utan låt det långsamt dras tillbaka.
 • Klipp uppåt och nedåt i en lutning med åkgräsklippare.
 • Klipp tvärs över lutande ytor med gågräsklippare.
 • Ändra aldrig klipphöjd, rensa utkastet eller ta bort uppsamlaren med motorn igång.
 • Delar av motorn kan bli upp till 650 C.

Tips för en bättre gräsmatta

 • Klipp inte gräset för kort. Det ger små svaga plantor som är mycket känsliga för slitage och uttorkning.
 • Låt gräset bli lite längre speciellt när det är varmt och torrt, så klarar gräset uttorkning bättre.
 • En bra tumregel är att aldrig klippa mer en tredjedel av gräsets längd och aldrig mer än 3 cm åt gången.