Byta luftfilter

Att byta ett luftfilter med dubbla element

Ett original Briggs & Stratton luftfilter med dubbla element bidrar till ökad livslängd hos motorn. Om motorn har ett kombinationsfilter med förfilter, byt förfiltret var 25:e timma eller varje säsong, och byt luftfiltret var 100:e timma. Om motorn saknar förfilter, byt luftfiltret var 25:e timma eller varje säsong. Byt oftare vid dammiga/smutsiga förhållanden.

Att byta luftfilter med dubbla element | Skriv ut

  1. Demontera knappen(-arna) och kåpan.
  2. Demontera försiktigt förfiltret om sådant finns.
  3. Sätt tillbaka filterelementet, muttern(-arna), förfiltret och locket. Dra åt knappen(-arna) ordentligt.
  4. Byt ut om det är smutsigt, skadat eller inte passar som det ska.

Så här fungerar det

Kombinationsfilter ger den högsta graden av filtrering i branschen. Foam-delen utgör förfilter till papperselementet. Förfiltrering av luften förlänger livslängden på det dyrare papperselementet. Luften passerar genom 2 typer av filter vilket ger ren luft till motorn.