Byta luftfilter

Att byta ett foam-luftfilter

Ett original Briggs & Stratton foam-filterelement är konstruerat för att passa våra motorer och kommer att hindra smuts och dammpartiklar från att komma in i motorn.

Att byta ut ett foam-luftfilter | Skriv ut

Ett foam-luftfilter skall bytas var 3:e månad eller efter 25 timmars drift, vilket som inträffar först, oftare under smutsigare förhållanden.

Att byta ett foam-luftfilter:

Att byta ett foam-luftfilter

  1. Skruva upp skruven på luftrenarhuset.
  2. Öppna försiktigt luftrenarhuset och ta ur foam-luftfiltret.
  3. Rengör alla metalldelar i luftrenarhuset.
  4. Blöt det nya foam-luftfiltret med ny motorolja.
  5. Vira in foam-filtret i en ren trasa och krama ur överflödig olja.
  6. Montera filtret så att kanten går ut över flänsen på luftrenarhuset.
  7. Montera tillbaka luftrenarhuset.

Så här fungerar det

Foam-luftfiltret fångar upp smutspartiklar med hjälp av motorolja i foam-elementet. Ett torrt eller icke inoljat foam-filter fångar endast de största partiklarna. Om filtret endast utgörs av foam måste det inoljas och underhållas regelbundet