Byta luftfilter

Byta ett pappersluftfilter

Ett original Briggs & Stratton pappersluftfilter klarar 1,5 ggr livslängden hos ett imiterat filter. Våra luftfilter har:

Att byta ett pappersluftfilter | Print

Ett pappersluftfilter bör bytas var 3:e månad eller efter 25 timmars drift.

Att byta ett pappersluftfilter:Att byta ett pappersluftfilter

  1. Lossa skruven på kåpan.
  2. Öppna kåpan nedåt.
  3. Ta försiktigt ur filterelementet.
  4. Montera ett nytt filter med pappersflänsarna utåt.
  5. Stäng kåpan.
  6. Dra åt skruven ordentligt.

Så här fungerar det

Ett pappersfilter leder insugningsluften genom ett filterelement med mikroskopiska hål i. Pappersfiltret fångar smutspartiklarna på utsidan av filterelementet.