Oljebyte

Så här går du till väga

För bästa driftsäkerhet bör du byta olja i din motor minst en gång per säsong eller var 25:e drifttimme.

Instruktioner för oljebyte| Skriv ut

Steg 1: Komma igång

Komma igångVarmkör motorn.Stäng av motorn och ta bort tändhatten och placera den långt från tändstiftet. Detta är mycket viktigt för att motorn inte skall starta under arbetet.Rengör runt oljepluggen och i förekommande fall oljefiltret (se bild till höger). Ta bort eventuell oljesticka.


Steg 2: Urtappning av oljan

Urtappning av oljan Luta Gräsklipparen med tändstiftet uppåt så att oljepluggen går att komma åt från undersidan. Placera tidningspapper eller liknande under gräsklipparen och ställ ett lämpligt kärl under oljepluggen. Använd ett 3/8” spärrskaft utan hylsa för att moturs skruva ur oljepluggen (se foto till höger) och låt oljan rinna ut i kärlet. Vissa modeller är utrustade med en kombinerad påfyllning och avtappning (normalt vit eller gul) med två upphöjningar för enkel demontering för hand.

Skruva tillbaka oljepluggen medurs och dra åt den.

Steg 3: Motorer med oljefilter

Motorer med oljefilterByt ut oljefiltret minst en gång per säsong.

Filtret byts genom att man skruvar loss det moturs med en filternyckel eller en rörtång.

Se efter om det finns skräp eller packningsrester på oljefiltrets tätningsyta. Rengör vid behov.

Olja in filterpackningen lätt med ren motorolja. Skruva in filtret för hand tills packningen går emot filterfästet (se bilden till höger). Dra åt filtret ytterligare ett halvt till trekvarts varv.

Steg 4: Fyll på ny olja

Fyll på rätt mängd olja av godkänd typ för din motor utifrån instruktionsboken. Finns det två oljepluggar (vanligen gul- eller vitfärgade) på var sida av motorn kan en av dem användas för påfyllning med olja till rätt nivå. Fyll INTE på olja utan att mäta upp volymen enligt anvisningarna i instruktionsboken.

Oljerekommendationer

Använd endast av Briggs & Stratton godkänd motorolja. Briggs & Stratton har i sitt sortiment en syntetolja med viskositetsklass 5W30 för alla normala driftstemperaturer som även reducerar oljeförbrukningen.

Oljan i motorn bör bytas minst en gång per säsong eller var 25:e drifttimma för att driftsäkerheten skall bibehållas.