Förvara din maskin

Skydda din investering

Utför lite enkelt säsongsunderhåll inför förvaringen och första starten på våren, hösten och när maskinen ställs undan en längre tid.

Checklista för förvaring av maskin| Skriv ut

Bränsle

Blanda bränslet* med Briggs & Stratton bränsletillsats ”Fuelfit” i samband med påfyllning och kör sedan motorn några minuter så att bränsletillsatsen cirkuleras genom förgasaren. Tillsatsen skyddar mot avlagringar i bränslesystemet och i viktiga komponenter i förgasaren.

* OBSERVERA att om Briggs & Strattons bränsletillsats INTE används, eller om bränslet innehåller etanol, ska tanken tömmas helt och motorn köras tills den stannar av bränslebrist.

Olja

Batteri

Rengöring av din maskin