E-SERIES INITIATIVE

E-SERIES

Nová iniciativa E-SERIES™ sa s ohľadom na výkonnosť všetkých motorov sústreďuje na zníženie emisií výfukových plynov. Zaviazali sme sa prekonať európske emisné štandardy aspoň o 25 %*.

Nová iniciatíva E-SERIES™ nie je len o emisiách – ide aj o evolúciu súhrnných štandardov, ktoré rozšíria výber a zlepšia praktické skúsenosti koncového užívateľa. Základné princípy, ktoré zahŕňajú výkon, spoľahlivosť a trvalú odolnosť, ostávajú i naďalej jadrom ponuky spoločnosti Briggs & Stratton. Okrem toho, nová iniciatíva E-SERIES™ zaisťuje, že bude dochádzať k rozvoju týchto princípov, ktoré tak budú zahŕňať ľahšie štartovanie, vyššiu výkonnosť a lepšie praktické skúsenosti zákazníkov.

Najneskôr do konca roku 2014 budú všetky malé motory Briggs & Stratton® so zvislým hriadeľom spĺňať nové štandardy E-SERIES™.

* 97/68/EC & 2010/26/EC (fáza II)

E-SERIES™:

E-SERIES Nižšie emisie výfukových plynov sú zásadnou vecou pre všetky motory nového radu E-SERIES™. Okrem lepších emisných parametrov tak motory radu E-SERIES™ poskytujú výkon a spoľahlivosť, ktorú ľudia od Briggs & Stratton očakávajú. Motory radu E-SERIES™ ponúkajú pôsobivú hodnotu pri nižších emisiách zákazníkom, ktorí za svoje peniaze hľadajú výnimočnú protihodnotu.

EX-SERIES™:

EX-SERIES Motory radu EX-SERIES™ zahŕňajú všetky atribúty výkonnosti motorov E-SERIES™ a zároveň poskytujú ešte viac. Okrem nižších emisií, vynikajúcej výkonnosti a spoľahlivosti, ponúkajú motory radu EX-SERIES™ maximálny výkon spolu s inovatívnym systémom štartovania ReadyStart®. Rad EX-SERIES™ ponúka skutočné riešenie v oblasti výkonu tým zákazníkom, ktorí hľadajú maximálnu možnú výkonnosť.

EX-SERIES™ (ECO-Plus):

EX-SERIES (ECO-Plus) Okrem nižších emisií a inovatívneho systému štartovania ReadyStart®, prispievajú motory radu EX-SERIES™ s technológiou pre zníženie emisií ECO PLUS™ významne aj k zníženiu odparovania paliva v situáciách, kedy zariadenie nie je používané. V súvislosti so znížením odparovania paliva tak motory radu EX-SERIES ECO PLUS™ poskytujú ideálnu komplexnú výkonnosť environmentálne uvedomelým zákazníkom.

Ak chcete získať viac informácií, navštívte www.enginesmatter.eu