Obrázok: Zariadenie Service Expert

Servis Expert

ServisExpert® je ľahko používateľné zariadenie, ktoré vám pomôže starať sa o benzínový motor kosačky a zaistí, že nikdy nevynecháte dôležitý servisný úkon.

Po upevnení na rukoväť kosačky, ServisExpert® sníma vibrácie motora a zaznamenáva celkovú dobu behu motora. V dôležitých časových okamihoch zobrazí ikony, indikujúce požadované servisné úkony.

Bežná údržba stroja pre používanie vo vonkajšom prostredí má niekoľko výhod:

  • Zlepšuje výkon motora
  • Znižuje spotrebu paliva do 30%
  • Znižuje emisie do 50%

Viac podrobností nájdete na našej webovej stránke ServisExpert.