Obrázok: S2 záruka štartovania

S2 ZÁRUKA ŠTARTOVANIA:

Briggs & Stratton dáva na všetky svoje motory, vybavené funkciou READYSTART®, záruku S2. Táto záruka vám dáva istotu, že motor určite naštartuje po maximálne dvoch potiahnutiach štartovacej šnúry. Ak nie, tak motor bude bezplatne opravený.

Systém READYSTART spoločnosti Briggs & Stratton odstraňuje potrebu ručného nastrekovania motora pred štartovaním, alebo používania sýtiča pri štartovaní. Sníma teplotu motora a do karburátora dodáva presne potrebné množstvo paliva.

READYSTART odstraňuje potrebu robiť odhady pri štartovaní motora. Žiadne nastrekovanie motora. Žiadny sýtič. Žiadne starosti. Iba potiahnite za štartovaciu šnúru a motor sa naštartuje maximálne po dvoch potiahnutiach šnúry - zaručene.

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZÁRUKY ŠTARTOVANIA S2

Briggs & Stratton AG ručí pôvodnému vlastníkovi motora série 650, 675 a 700, vybaveného funkciou READYSTART®, že motor vždy naštartuje po prvom, alebo druhom potiahnutí štartovacej šnúry. Ak nie, tak Briggs & Stratton AG bezplatne opraví motor.

Táto záruka platí pre motory modelového radu z roku 2009 a novšie, po dobu dvoch rokov od dátumu prvého zakúpenia a vzťahuje sa na vady materiálu motora, alebo vady spracovania, ktoré bránia naštartovaniu motora po prvom, alebo druhom potiahnutí štartovacej šnúry. Zahŕňa náklady na diely a prácu pri opravách závad súvisiacich so systémom štartovania. Prepravné náklady na miesto opravy a z miesta opravy znáša majiteľ motora.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na náklady na diely a prácu pri bežnej údržbe, týkajúcej sa napríklad vzduchového filtra, zapaľovacej sviečky, výmeny oleja a údržby palivového systému. Pri použití iných než originálnych Briggs & Stratton servisných dielov môže dôjsť k zániku tejto záruky, ak ide o problém so štartovaním.

Záruka neplatí pre zvláštne prevádzkové podmienky, pri ktorých môžu byť potrebné viac než dve potiahnutia štartovacej šnúry, napríklad:

  • Prvé štartovanie po dlhej dobe nepoužívania, alebo po skladovaní motora počas celej sezóny roka.
  • Štartovanie pri nízkej teplote okolia, ako napríklad skoro v jari, alebo neskoro v jeseni.
  • Nedodržanie doporučených pokynov týkajúcich sa paliva a oleja, uvedených v návode na používanie.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na komerčne používané motory. Platia všetky ostatné výnimky z krytia, uvedené vo vašom návode na používanie motora, v časti „O vašej záruke“.