Podpora zákazníků & často kladené otázky    

Podpora zákazníků & často kladené otázky


Jak najdu místního autorizovaného prodejce Briggs & Stratton?

Pro nalezení místního autorizovaného prodejce Briggs & Stratton prosím navštivte náš Vyhledávač servisních středisek nebo volejte 1-800-233-3723 (platí pro v USA a Kanadu pouze).

Zahraniční zákazníci (Mexiko, Portoriko, Evropa atd.) mohou nalézt své nejbližší prodejce pomocí Mezinárodního vyhledávače servisních středisek a prodejců.

Jak identifikovat motor Briggs & Stratton?

Pro identifikaci našich motorů jsou používána modelová, typová a kódová čísla (tzv. Model- Type-Code) vyražená přímo na motoru. Motory používané pro trávní sekačky obvykle mají tato čísla vyražena na krytu ventilátoru, tepelném štítu tlumiče výfuku nebo několik centimetrů nad zapalovací svíčkou. V závislosti na použitém krytu motoru mohou být čísla motoru zakryta. Pro zjištění modelového, typového a kódového čísla (Model-Type-Code) může být nutné demontovat tento kryt.

Většina horizontálních motorů s rozvodem OHV má tato čísla vyražena na víku ventilového rozvodu. Avšak u některých pohonů generátorů s rozvodem OHV, výrobce zařízení montuje ozdobný chromový kryt ventilového rozvodu NAD náš kryt. Pokud má Váš motor ozdobný kryt, může být nutné jej pro zjištění modelového, typového a kódového čísla demontovat.

Jaký je výkon (v koních) nebo točivý moment mého motoru?

Spíše než výkonu v koních používá Briggs & Stratton specifikace hrubého točivého momentu pro motory, které pohánějí rotační sekačky, tlakové myčky, kultivátory a jiné specifické aplikace.

I když byl tradičně v těchto případech používán a udáván výkon v koních, vyjádření výkonu pomocí točivého momentu není u motorů nové. Hrubý točivý moment je okamžitá točivá síla nezbytná pro otáčení nože nebo čerpadla v daném okamžiku. Točivý moment tak vyjadřuje rotační sílu, kterou může stroj vyvinout – to je přesně to, co dělá rotační trávní sekačka, když seká trávu nebo tlaková myčka, když čerpá vodu – a přesněji popisuje schopnost nebo pracovní kapacitu u těchto aplikací.

Výkon v koních je však nadále používán pro vyjádření výkonu u našich větších motorů. Tyto modely jsou často používány v aplikacích, jako jsou zahradní traktory a ridery, kde se výkon od motoru přenáší do více oblastí, jako jsou hnací ústrojí, kola, hydraulika atd. U těchto aplikací je proto výkon v koních vhodnější pro vyjádření výkonu motoru.

Informace o jmenovitém výkonu motoru

Hrubý výkon jednotlivých modelů benzínových motorů je vyznačen na štítku v souladu s normou J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) vydané asociací SAE (Society of Automotive Engineers). Údaje o výkonu byly získány a přepočteny v souladu s normou SAE J1995 (revize 2002-05). Hodnoty točivého momentu jsou udávány při 3060 RPM (ot. /min.); hodnoty výkonu v koních jsou udávány při 3600 RPM (ot. /min.). Skutečný hrubý výkon motoru bude nižší, což je ovlivněno mimo jiné i okolními provozními podmínkami a rozdíly mezi jednotlivými specifikacemi motorů. S odkazem na širokou škálu produktů, kde se naše motory používají a různé vnější ekologické faktory související s provozem stroje, nemusí benzínový motor při použití v konkrétním druhu zařízení dosahovat celkového hrubého výkonu (skutečného výkonu „v místě instalace“ nebo čistého výkonu uváděného v koňských silách). Tento rozdíl je způsoben mnoha faktory, mezi něž patří použité příslušenství (například vzduchový filtr, výfuk, přeplňování, chlazení, karburátor, palivové čerpadlo atd.), omezení využití, provozní podmínky prostředí (teplota, vlhkost, nadmořská výška) a rozdíly mezi jednotlivými specifikacemi motorů. V důsledku výrobních a kapacitních omezení může společnost Briggs & Stratton nahradit motor této série motorem o vyšším jmenovitém výkonu.

Nové značení motorů (SERIES)

Briggs & Stratton zavádí několik změn ve způsobu, kterým popisujeme naši řadu motorů, určenou pro pohon průmyslové i zahradní techniky. Každý z těchto motorů je značen podle tří kritérií:

 • Série motoru (SERIES)
 • Jmenovitý točivý moment, který motor dosáhne při zkoušce dle norem asociace SAE (Society of Automotive Engineers).
 • Zdvihový objem motoru v kubických centimetrech (cm3)

Sériové číslo motoru udává minimální hodnotu točivého momentu pro určitou třídu motorů. Například 400 SERIES, která je uvedená níže, vyvine točivý moment o hodnotě minimálně 4,0 librostop, 500 SERIES 5,0 librostop, atd.


Malé vertikální motory

 • 400 SERIES - Model 9000 (ClassicTM a SprintTM)
 • 500 SERIES - Model 100000 (QuattroTM)
 • 600 SERIES-Model 120000 (Quantum® L-Head)
 • 700 SERIES – Model 100600 (DOV)
 • 800 SERIES – Model 120000 (OHV)

Štítky budou obsahovat označení série, zdvihový objem v cm3 a hodnotu hrubého točivého momentu.


Malé horizontální motory

 • 400 & 500 SERIES – model 90000 (L-Head)
 • 800 & 900 SERIES – Model 120000 (OHV)
 • 1100 SERIES – Model 150000 (OHV)
 • 1300 & 1400 SERIES – Model 200000 (OHV)
 • 1500 SERIES – Model 210000 (OHV)

Stejné informace, které se uvádí u malých vertikálních motorů, se uvádějí i u malých horizontálních motorů do zdvihového objemu 21 kubických palců. Štítky budou obsahovat označení série, zdvihový objem v cm3 a hodnotu hrubého točivého momentu.


Vertikální motory velké

 • Modely motorů: 210000 až 440000

Štítky těchto modelů budou obsahovat dílčí značky, jako jsou Power Built, I/C nebo Extended Life Series atd., zdvihový objem v cm3 a hrubý výkon v koních. Protože tyto motory jsou určeny k zajištění mnoha funkcí, než je jednoduchá rotace nože sekačky, je pro výkon zachována jednotka v koních.


Informace o jmenovitém výkonu motoru

Hrubý výkon jednotlivých modelů benzínových motorů je vyznačen na štítku v souladu s normou J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) vydané asociací SAE (Society of Automotive Engineers). Údaje o výkonu byly získány a přepočteny v souladu s normou SAE J1995 (revize 2002-05). Hodnoty točivého momentu jsou udávány při 3060 RPM (ot. /min.); hodnoty výkonu v koních jsou udávány při 3600 RPM (ot. /min.). Skutečný hrubý výkon motoru bude nižší, což je ovlivněno mimo jiné i okolními provozními podmínkami a rozdíly mezi jednotlivými specifikacemi motorů. S odkazem na širokou škálu produktů, kde se naše motory používají a různé vnější ekologické faktory související s provozem stroje, nemusí benzínový motor při použití v konkrétním druhu zařízení dosahovat celkového hrubého výkonu (skutečného výkonu „v místě instalace“ nebo čistého výkonu uváděného v koňských silách). Tento rozdíl je způsoben mnoha faktory, mezi něž patří použité příslušenství (například vzduchový filtr, výfuk, přeplňování, chlazení, karburátor, palivové čerpadlo atd.), omezení využití, provozní podmínky prostředí (teplota, vlhkost, nadmořská výška) a rozdíly mezi jednotlivými specifikacemi motorů. V důsledku výrobních a kapacitních omezení může společnost Briggs & Stratton nahradit motor této série motorem o vyšším jmenovitém výkonu.

Záruka Briggs & Stratton

Záruční doba závisí na modelu motoru, typu aplikace a/nebo geografickém místě použití motoru.

Vaše uživatelská příručka podrobně popisuje pravidla záruky Briggs & Stratton.

Příklady, na co se záruka nevztahuje
Položky, které NEJSOU zahrnuty do záruky Briggs & Stratton jsou tyto:

 • Problémy způsobené nesprávnou údržbou
 • Problémy způsobené jinými než originálními díly
 • Ohnuté nebo prasklé klikové hřídele
 • Poškození způsobené špatným zacházením nebo nedbalostí
 • Použití nesprávných maziv
 • Nedostatečné mazání
 • Normální opotřebení

Doporučené oleje

Doporučený olej

 • SAE 30 40°F a vyšší (5°C a vyšší) je vhodný pro všechny účely použití při teplotě nad 40°F, při teplotě pod 40°F bude motor obtížně startovat.
 • 10W-30 0 až 100 °F (–18 až 38°C) je vhodnější pro proměnlivé teplotní podmínky. Olej s tímto stupněm viskozity zlepšuje startování v chladném počasí, ale může zvýšit spotřebu oleje při teplotách kolem 80°F (27°C) nebo vyšších.
 • Syntetický 5W-30 – 20 až 120°F (–30 až 40°C) poskytuje nejlepší ochranu při všech teplotách a zlepšuje startování, aniž by zvyšoval spotřebu oleje.
 • 5W-30 40°F a nižší (5°C a nižší) se doporučuje pro použití v zimě a je nejvhodnější pro chladné podmínky.

Používaný typ oleje

 • Používejte kvalitní oleje třídy „For Service SF, SG, SH, SJ” nebo vyšší.
 • Nepoužívejte žádné speciální přísady.
 • Zvolte viskozitu podle výše uvedených doporučení.

Postupy záběhu motoru pro syntetický i standardní olej zůstávají stejné.

Doporučení týkající se paliva

Všechny 4taktní zážehové motory

Palivo musí splňovat následující požadavky:

 • Čistý, čerstvý, bezolovnatý benzín.
 • Minimálně 87 oktanů / 87 AKI (91 RON). Pro vysoké nadmořské výšky, viz poznámka níže.
 • Vhodný je benzín obsahující do 10 % ethanolu (směsi benzínu s alkoholem) nebo do 15 % MTBE (methyl-tercio-butyl-ether).

POZOR: Nepřidávejte do benzínu olej ani neupravujte motor pro provoz s alternativními palivy. Došlo by k poškození součástí motoru a ztrátě záruky na motor.

Pro ochranu palivového systému proti tvorbě pryskyřičných usazenin přimíchejte při doplňování paliva stabilizátor paliva. Viz. níže oddíl Skladování.

Všechna paliva nejsou stejná. Pokud dojde k problémům se startováním nebo výkonem, změňte dodavatele nebo značku paliva. Tento motor je certifikován pro použití benzínu jako paliva. Systém řízení emisí pro tento motor je EM (Engine Modifications).


Vysoké nadmořské výšky

Ve výškách nad 1 524 m (5 000 stop) je přípustný minimálně 85 oktanový / 85 AKI (89 RON) benzín. Aby byly dodrženy emisní limity, musí být motor pro vyšší nadmořské výšky seřízen. Provoz bez tohoto seřízení způsobí snížení výkonnosti, zvýšenou spotřebu paliva a zvýšené emise. Informace o seřízení pro vyšší nadmořské výšky získáte u autorizovaných prodejců značky Briggs & Stratton.

Provoz motoru v nadmořských výškách pod 762 m (2 500 stop) v úpravě pro vyšší nadmořské výšky, se nedoporučuje.


Všechny 2taktní zážehové motory

Míchání paliva a oleje

Vždy míchejte vysoce kvalitní olej pro 2taktní motory, jako je 2taktní olej Briggs & Stratton, v poměru 50:1 (benzín:olej).

Palivo musí splňovat následující požadavky:

 • Čistý, čerstvý, bezolovnatý benzín.
 • Minimálně 87 oktanů/87 AKI (91 RON). Pro provoz ve vysokých nadmořských výškách platí pokyny níže.
 • Vhodný je benzín obsahující do 10 % ethanolu (směsi benzínu s alkoholem) nebo do 15 % MTBE (methyl-tercio-butyl-ether).

POZOR: Nepoužívejte benzíny, které nejsou schváleny, například E85*. Neprovádějte přestavbu motoru na alternativní paliva. Došlo by k poškození komponentů motoru a ztrátě záruky na motor.

Pro ochranu palivového systému proti tvorbě pryskyřičných usazenin přimíchejte při doplňování paliva palivový stabilizátor.

Viz. níže oddíl Skladování.
Všechna paliva nejsou stejná. Pokud dojde k problémům se startováním nebo výkonem, změňte dodavatele nebo značku paliva.

Pro tento motor byl jako palivo schválen benzín. Systém kontroly výfukových spalin: EM (upravené motory).

vysoké nadmořské výšky

Ve výškách nad 1 524 m (5 000 stop) je přípustný minimálně 85 oktanový / 85 AKI (89 RON) benzín. Aby byly dodrženy emisní limity, musí být motor pro vyšší nadmořské výšky seřízen. Provoz bez tohoto seřízení způsobí snížení výkonnosti, zvýšenou spotřebu paliva a zvýšené emise. Informace o seřízení pro vyšší nadmořské výšky získáte u autorizovaných prodejců značky Briggs & Stratton.

Provoz motoru v nadmořských výškách pod 762 m (2 500 stop) v úpravě pro vyšší nadmořské výšky, se nedoporučuje.

Skladování

Palivo, skladované déle než 30 dní, může zvětrat. Zvětralé palivo způsobuje, že se v palivové soustavě nebo na základních částech karburátoru tvoří usazeniny. Chcete-li, aby palivo nezvětrávalo, použijte stabilizátor paliva značky Briggs & Stratton FRESH STARTTM, který je k dostání jako kapalná přísada nebo jako kapkový zásobník koncentrátu stabilizátoru.

Benzín nemusíte z motoru vypouštět, pokud do paliva přidáte podle pokynů stabilizátor paliva. Nechte motor běžet 2 minuty, aby se stabilizátor dostal do celé palivové soustavy. Pak může být motor i palivo uskladněno až 24 měsíců.

Pokud nebyl benzín v motoru ošetřen stabilizátorem paliva, musí být vypuštěn do schválené nádoby. Nechte motor běžet, dokud se nezastaví v důsledku nedostatku paliva. Pro zachování čerstvosti je doporučeno použití stabilizátoru paliva ve skladovací nádobě. Rovněž se doporučuje, aby bylo palivo zakupováno v množstvích, která mohou být spotřebována během 30 dní. Tím bude zajištěna čerstvost paliva a omezena sezónní nestálost.

*POZNÁMKA: Motory Briggs & Stratton nejsou zkonstruovány pro provoz na palivo E85. E85 je směs 85% etanolu (lihu) a 15% benzínu, která není slučitelná s většinou motorů, určených pro provoz na běžný benzín. I Když je líh výborný pro zvýšení oktanového čísla paliva, poskytuje nižší výkon, jelikož má energetickou hodnotu pouze přibližně 77.000 BTU na galon oproti 114.000 BTU u normálního benzínu. E85 rovněž pro účinné spalování požaduje odlišný poměr směsi palivo/vzduch, což vyžaduje použití speciálních kalibrovaných karburátorů. Dále je nezbytné použití speciálních komponentů palivového systému, které jsou odolné vysoké koncentraci lihu v palivu E85.

Kontrola a výměna oleje

Když nalijete do klikové skříně čerstvý olej, má zlatou nebo jantarovou barvu. Teplo, nečistoty a proudící vzduch v klikové skříni způsobují postupné tmavnutí oleje. Tmavý olej není pouze znečištěný, rovněž ztratil hodně ze své schopnosti pokrývat a chránit součásti motoru.

Výrobci doporučují výměnu oleje v malém motoru po každých 25 hodinách provozu. U nového motoru budete rovněž potřebovat vyměnit olej po prvních pěti hodinách provozu. Nové motory vyžadují tento úkon navíc pro vypláchnutí malých částeček, které se přirozeně akumulují během období záběhu. Hodiny provozu jsou pouze jedním z faktorů pro stanovení, jak často má být olej vyměněn, důležitá je rovněž míra opotřebení. Stejně jako olej ve vozidle, provozovaném v extrémně znečištěném nebo prašném prostředí nebo při vysokých rychlostech, olej v sekačce nebo jiném malém motoru rychleji degraduje při těžkých podmínkách, jako jsou mokrá tráva, velká prašnost, vysoké teploty a nerovný nebo kopcovitý terén.

Vyhněte se přeplnění klikové skříně. Příliš mnoho oleje může způsobit stejný typ poškození motoru jako jeho nedostatek. V oleji se tvoří bubliny, čímž je sníženo celkové mazání. Výsledné tření a styk kovu s kovem může způsobit předčasný defekt dílu. Přebytečný olej by se rovněž mohl spalovat ve válci a vytvářet kouř a karbonové usazeniny.


Kontrola oleje

Zvykněte si kontrolovat hladinu a vzhled oleje pokaždé, když se budete chystat spustit malý motor. Kontrola oleje, když je motor studený a většina oleje je v klikové skříni, poskytne nejpřesnější informaci. Nebude třeba, abyste pokaždé měnili nebo přidávali olej, zajistíte však lepší chod motoru a vyhnete se budoucím problémům, když budete udržovat klikovou skříň plnou a budete měnit olej podle plánu a pokaždé, když olej ztratí svůj jantarový odstín.

 1. Začněte nalezením uzávěru pro plnění oleje na klikové skříni. Umístění plnicího hrdla se liší v závislosti na druhu a modelu motoru. U novějších modelů hledejte symbol nebo slovo „oil (olej)" nebo „fill (plnění)" vyražené na uzávěru. U malých traktorů možná budete muset zvednout kapotu traktoru, abyste se dostali k nalévacímu hrdlu.
 2. Některé motory jsou vybaveny prodlouženou plnící trubkou nebo standardním plnicím otvorem s olejovou měrkou pro kontrolu hladiny. Jiné vyžadují odstranění uzávěru plnícího hrdla pro kontrolu, zda je olej v úrovni spodní nebo horní rysky.
 3. Aby bylo zamezeno spadnutí nečistot a úlomků do klikové skříně, utřete oblast kolem uzávěru čistou utěrkou, než uzávěr odstraníte. Pokud motor nemá měrku, naberte olej čistým koncem tkaniny pro jeho kontrolu.

Pokud má motor uzávěr s měrkou, vyjměte měrku a utřete ji čistou utěrkou. Aby byl zajištěný přesný odečet, znovu měrku zcela zasuňte. Pak ji opět vyjměte a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je uzávěr s měrkou zašroubovaného typu, zajistěte přesný odečet úplným zašroubováním, než jej vyjmete podruhé, abyste zkontrolovali hladinu. Olejová značka na měrce musí být mezi ryskami vyznačenými na měrce. Nikdy nesmí být nad ryskou FULL (označuje naplnění) nebo pod ryskou ADD (označuje nutnost přidání oleje).


Výměna oleje

Jakmile se rozhodnete, že olej potřebuje výměnu, nahlédněte do Uživatelské příručky pro určení typu oleje a ujistěte se, že máte potřebné množství k dispozici. Potom nechte motor několik minut běžet. Vypuštění oleje, když je zahřátý, odnese mnoho plovoucích částeček, které by se jinak usadily v motoru.

 1. Zastavte motor, odpojte kabel zapalovací svíčky a zajistěte jej mimo zapalovací svíčku. Potom vyhledejte zátku pro vypouštění oleje. U sekaček je zátka umístěna většinou pod krytem a může být zakryta vrstvou trávy a úlomků.
 2. Okolí utřete utěrkou, zamezíte tak napadaní úlomků a nečistot do klikové skříně při uvolňování vypouštěcí zátky. Sklopte kryt sekačky, položte pod sekačku noviny a olejovou misku nebo nádobu. Pomocí nástrčkového klíče otočte zátkou proti směru chodu hodinových ručiček a nechte vytéct starý olej. Pokud zátka rovněž slouží jako plnicí, může mít dva výstupky, aby šla povolit rukou. Nebo použijte šroubovák či šestihranný klíč pro vyvození většího kroutící moment. Namontujte vypouštěcí zátku zpět otáčením ve směru chodu hodinových ručiček a utáhněte nástrčným nebo francouzským klíčem.
 3. Je-li motor vybaven filtrem, měňte jej alespoň jednou za sezónu, častěji pak při těžkém provozu (viz Pravidelná údržba). Namontujte filtr zpět otáčením proti směru hodinových ručiček na tělese pomocí klíče na filtry nebo hasáku
 4. Lehce namažte těsnění filtru čistým motorovým olejem. Namontujte nový filtr určený pro váš motor. Zašroubujte filtr rukou, až se těsnění dotkne adaptéru filtru. Potom dotáhněte filtr o další 1/2 až 3/4 otáčky.
 5. Přidejte příslušné množství oleje (viz Uživatelská příručka). Potom nechte motor běžet na volnoběh a zkontrolujte, zda nedochází k úniku.
 6. Po výměně oleje se zbavte použitého oleje a nasáklých utěrek v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.

Vyberte správný olej

Olej pro sněhové frézy

Olej SAE 5W30 dodávaný v lahvi o obsahu 32 uncí byl speciálně vyvinut a schválen pro zimní použití ve všech vzduchem chlazených 4taktních motorech.


100% syntetický olej

Tento celoroční olej s unikátním složením pro použití ve všech motorech, poskytuje dodatečnou ochranu, která je potřebná při práci v nejtěžších provozních podmínkách. Vykazuje výbornou tekutost při chladném počasí, čímž minimalizuje opotřebení motoru a poskytuje snadnější studené startování.


2taktní bezpopelný olej

Prémiový bezpopelný olej se stabilizátorem paliva určený pro vzduchem chlazené 2taktní motory. Olej s bezpopelnou přísadou nezanechává žádné zbytky, zamezuje zanášení svíček a vzniku usazenin v motoru. Je předem naředěný pro rychlé míšení s olovnatým nebo bezolovnatým benzínem a může být použit v systémech vstřikování oleje.


Olej pro lodní a přívěsné lodní motory

Speciálně vyvinutý pro 4taktní motor s provozem při teplém počasí mezi 40 stupni a 100 stupni.


Olej pro trávní sekačky

Olej pro rotační trávní sekačky Briggs & Stratton byl vyvinut, aby splňoval specifické požadavky pro vzduchem chlazené 4taktní motory. Byl testován a schválen techniky a inženýry Briggs & Stratton. Je certifikován pro použití v záruce a doporučen ve všech příručkách a manuálech Briggs & Stratton. Jedná se o vysoce kvalitní detergentní olej s klasifikací SG/CD dle API. Vhodně tříděný pro dnešní motory.

Údržba na konci sezóny

Motory jsou zkonstruovány pro pravidelný provoz. Avšak mnoho malých motorů je používáno pouze sezónně a dlouho dobu nejsou používány. Dlouhodobé skladování může prohloubit přehlížené problémy a jiné problémy vyvolat. Např. nestabilizovaný benzín ponechaný v motoru může způsobit vznik usazenin v karburátoru, nenamazané díly motoru mohou korodovat a může dojít k akumulaci vlhkosti v systému zapalování. Při správné přípravě pro skladování můžete většině těmto problémům předejít. Pokud plánujete odstavit motor na déle než 30 dní:

Vypusťte benzín. Benzín uložený déle než 1 měsíc může vytvořit fermežový nános uvnitř palivové nádrže, karburátoru a dalších součástí palivového systému. Vypuštění benzínu redukuje problémy s fermežovým nánosem. Rovněž vypusťte plovákovou komoru karburátoru (je-li ve výbavě). Agentura pro ochranu životního prostředí doporučuje přidávat vypuštěný benzín do palivové nádrže Vašeho automobilu, za předpokladu, že je nádrž dostatečně naplněna. Starý benzín nepoškodí motor Vašeho automobilu, když je naředěný. Další způsob ochrany proti účinkům fermežového nánosu ze starého paliva je přidání stabilizátoru paliva (aditiva), do paliva před skladováním.

Tipy pro řešení problémů na motoru

Většina problémů se startováním motoru je způsobena zvětralým starým benzínem, nebo nečistotami a úlomky v palivovém systému. Při další běžné příčině (u sekaček na trávu) se ujistěte, že držíte bezpečnostní třmen při startování/tažení za navíjecí šňůru.

Základní oprava

Opravy by měly vždy začínat vyhledáváním příčin problému – začněte nejzřejmějším nebo nejjednodušším vysvětlením a postupně pokračujte k méně zřejmým a složitějším problémům.

Problémy se startováním a/nebo nepravidelným chodem většinou souvisejí s palivovým systémem, sacím systémem, kompresním nebo zapalovacím systémem.

Při vyhledávání příčin problému u malého motoru je třeba postupně vylučovat různé součásti nebo systémy, které mohou být možnou příčinou problému. Při hledání příčiny, je důležité postupovat systematicky, aby byla vyloučena příčina, a nepřeskakovat součásti nebo systémy, o kterých si myslíte, že jsou v dobrém provozním stavu.

Podobá se to hledání svazku klíčů: často jsou na „zřejmém" místě, které nestojí za to kontrolovat. Řešením je nepřehlížet věci, které se zdají být zřejmé. Mohly by tam být hledané klíče.

Pro úspěšné vyhledávání příčin problému:

 • Ujistěte se, že jste pečlivě uvážili všechny příznaky.
 • Hledejte příčinu, nikoliv pouze nápravu příznaků.
 • Zjistěte co možná nejvíce informací. Informace, zda motor běžel ve vysokých otáčkách, když se zastavil, nebo zda se jej pouze nepodařilo nastartovat, může být důležitá, když se budete pokoušet určit problém.

Pamatujte, že jednoduché řešení není vždy to správné, nebo že může být pouze částečným řešením. Výměna opotřebené zapalovací svíčky může zprovoznit motor, avšak skutečnou příčnou může být karburátor, který je částečně zablokován. V takovém případě se problém pravděpodobně brzy objeví znovu.

Většina problémů čtyřtaktního motoru spadá do jedné z těchto kategorií:

Motor nestartuje

 • Problém s palivovou soustavou
 • Problémy s karburátorem
 • Problémy se zapalováním
 • Problémy s kompresí

Motor špatně běží.

 • Motor kouří
 • Motor se přehřívá
 • Motor klepe
 • Motor vynechává pod zatížením

POZNÁMKA: Prosím přečtěte si a dodržujte veškeré související Bezpečnostní informace a pokyny, než budete provádět jakoukoliv práci s motorem. Tyto informace nejsou míněny jako náhrada práce, která má být provedena autorizovaným prodejcem Briggs & Stratton. Termíny a podmínky se vztahují na všechny naše informace uvedené na těchto webových stránkách. Vždy se ujistěte, že jste si přečetli Uživatelskou příručku a pochopili správně její obsah.