E-SERIEN

E-SERIEN

Den nya E-SERIEN™ sätter minskade utsläpp i centrum för alla motorers prestanda. Vi åtar oss att överträffa Europeiska utsläppskrav med minst 25%*...mer

ECO-PLUS

ECO PLUS motorerna dessutom sänkta evaporativa utsläpp med upp till 59 % jämfört med motorer utan ECO PLUS utsläppsreducerande teknik....mer

ECO-PLUS

ECO-PLUS

Briggs & Stratton® motorer med ECO PLUS™ utsläppsreducerande teknik har avsevärt förbättrade miljöprestanda...mer

S2 Starting Guarantee

S2 Starting Guarantee

Starta din gräsklippare på ett eller två ryck eller vi lagar den gratis!... mer